investovanie
najvýhodnejšie investičné príležitosti

sme viac ako automatizovaný algoritmus či „investičný robot“. naši rokmi skúsení špecialisti vám nakomponujú investičnú stratégiu na mieru. 

Počiatočná investícia:
Field is required!
Field is required!
Mesačný vklad:
Field is required!
Field is required!
Investičný horizont:
Field is required!
Field is required!
Peňažný fond
1% p.a.
Hodnota investície na konci obdobia: 0
Field is required!
Field is required!
Konzervatívne portfólio
3% p.a.
Hodnota investície na konci obdobia: 0
Field is required!
Field is required!
Realitný fond
4,5% p.a.
Hodnota investície na konci obdobia: 0
Field is required!
Field is required!
Vyvážené portfólio
6% p.a.
Hodnota investície na konci obdobia: 0
Field is required!
Field is required!
Akciové portfólio
9% p.a.
Hodnota investície na konci obdobia: 0
Field is required!
Field is required!

chcem nezáväznú ponuku investovania

na základe vašich preferencií potrieb či životných plánov a dostupných trhových možností, Vám zostavíme optimálnu investičnú stratégiu

stratégie sa orientujú na výnos, bezpečnosť a likviditu investovaných finančných prostriedkov 
vďaka praktickej aplikácii máte Váš investičný účet neustále „pod palcom“ 
všetko spoločne vybavíme aj online, z pohodlia vášho domova 

Kontakt

AKO INVESTOVAŤ PENIAZE? SPOZNAJTE MOŽNOSTI, KAM INVESTOVAŤ.

Investovanie do fondov

Úplne najbežnejšou a pre širokú verejnosť najbezpečnejšou formou investovania je kolektívne investovanie do podielových fondov. Na trhu je široká ponuka podielových fondov od domácich aj zahraničných správcov. Investovanie do fondov je možné na 3 roky ako aj na 30 rokov. Je to veľmi vhodný nástroj, ako investovať aj malé pravidelné sumy. Fondy ponúkajú akcie, dlhopisy, ale aj ďalšie investičné nástroje. Najväčšou výhodou je stabilita, pretože investícia je rozdelená medzi mnoho firiem, aktív, štátov, kontinentov a nie všetky “vajíčka” sú v jednom košíku.

Investovanie do zlata

Investícia do zlata (alebo investícia do striebra) sa považuje za defenzívnu investíciu a ako ochrana hodnoty majetku v čase. Zaujímavosťou je, že si môžete fyzicky kúpiť zlaté tehličky alebo mince. Ak nemáte dostatočnú sumu, viete si na zlato aj pravidelne odkladať a fyzické zlaté mince vám neskôr pošlú k vám domov. Investičné zlato je vhodným nástrojom na udržanie hodnoty majetku s víziou zhodnotenia, avšak treba si dať pozor, akú časť investičného portfólia tvorí. Pri optimálnom nastavení by do zlata malo smerovať maximálne 10 % úspor investora. Ostatné by mali smerovať do akcií alebo dlhopisov.

Investovanie do nehnuteľností

Investičné nehnuteľnosti predstavujú skvelú formu pasívneho príjmu z prenájmu, ale takisto je to aj prijateľná investícia z pohľadu zhodnotenia. Posledné roky rástli ceny nehnuteľností vysokým tempom. Nevýhodou je vysoký vstupný kapitál a malá likvidita tohto investičného nástroja. Práve preto existujú realitné fondy so stabilnou, niekedy garantovanou výnosnosťou a investícia do realít je takto dostupná každému.

Dlhopisy sú akousi pôžičkou, ktorú poskytuje majiteľ dlhopisu tomu, kto dlhopis vydal. V dohodnutých termínov potom majiteľ dostáva úroky a v termíne splatnosti aj hodnotu celého dlhopisu. Existujú aj tzv. nulové dlhopisy (zero-bondy), ktoré nenesú žiadny pravidelný výnos. Hodnota nulového dlhopisu je však vyššia ako cena, za ktorú investor dlhopis skutočne kúpil. V tom spočíva koncový výnos.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať